Ανακοινώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας τα αποτελέσματα της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013».

Στο πλαίσιο της προκήρυξης περισσότερες από 880 επιχειρήσεις συνεργάστηκαν για την υποβολή Ε&Τ προτάσεων. Συνολικά υποβλήθηκαν 582 προτάσεις από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται σε 216.986.164€ και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη σε 139.739.033€, με δεδομένη την συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της πράξης που ανέρχεται στα 19.800.000€.

Διαβάστε περισσότερα εδώ